In 2020 zijn we met een nieuwe traditie gestart: de forumvergaderingen. 

Hierin willen we al onze leden (en hun ouders) beter informeren over de werking van onze club.

De slides van de laatste forumvergadering (september 2022) kan u hier vinden.